Slide
Zakup legany program
Damowe aktualizacje czekają!

Licencja na moduły

Poniżej znajduje się licencja na nasze moduły. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią przed zakupem naszych modułów.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ. JEST PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĄ POMIĘDZY KLIENTEM A 3D STUDIO PRODUCTION (AUTOREM JEST DANIEL MIARA). LICENCJA ZAWIERA DOZWOLONY REGULAMIN I PRAWNIE ZOBOWIĄZUJE AUTORA I KLIENTA. KLIENT ZGADZA SIĘ, ŻE MATERIAŁY LICENCJONOWANE STANOWIĄ TAJEMNICE HANDLOWE I ZASOBY PRAWNE DOTYCZĄCE 3D STUDIO PRODUCTION. OPROGRAMOWANIE PODLEGA ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI PRAWAMI AUTORSKIMI.

 1. Przedmiotem licencji jest oprogramowanie stworzone i sprzedawane przez 3D Studio Production.
 2. Autor jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich do Programu
 3. Oprogramowanie może być używane tylko w jednej domenie internetowej. Możliwe jest korzystanie z kilku domen, jeśli zakupisz Licencję Grupową na okres podany na fakturze. Każda subdomena jest traktowana jako osobna strona internetowa. Korzystanie z naszego oprogramowania bez odpowiedniej licencji stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować kosztownymi karami.
 4. Klient nie może: kopiować w całości ani w częściach, wynajmować, wydzierżawiać, dystrybuować, sprzedawać ani modyfikować oprogramowania lub jego numeru seryjnego.
 5. Przekazywanie praw do korzystania z oprogramowania jest dozwolone tylko wtedy, gdy licencja zostanie przekazana i zaakceptowana przez nowego użytkownika wraz z oryginalną wersją programu i jednocześnie zostanie poinformowany Autor.
 6. Dekompilacja, modyfikowanie, odszyfrowywanie lub modyfikowanie oprogramowania w jakikolwiek inny sposób, jak również używanie oprogramowania i jego części w innym oprogramowaniu jest niezgodne z prawem. Nielegalne jest również wykorzystywanie oprogramowania do tworzenia jakichkolwiek innych publikacji lub prac bez dodatkowej zgody Autora.
 7. Aby być uprawnionym do bezpłatnych aktualizacji, Użytkownik musi wykupić odpowiednią usługę aktualizacji określoną na fakturze. Każda inna aktualizacja będzie płatna zgodnie z cennikiem podanym przez Autora, aktualnym w tym czasie.
 8. Użytkownikowi, który zakupił oprogramowanie przysługuje bezpłatne wsparcie zdalne i informacje techniczne do 6 miesięcy od daty zakupu.
 9. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w specyfikacji serwera, z którego korzysta oprogramowanie. Dane te nie są przekazywane Autorowi automatycznie.
 10. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem oprogramowania, w tym utratę danych lub pieniędzy w wyniku użytkowania, jak również niemożność korzystania z oprogramowania.
 11. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne wykorzystanie oprogramowania.
 12. W przypadku naruszenia Licencji Autor ma prawo do odstąpienia od umowy i dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia.
 13. Opłaty licencyjne lub dowolna ich część nie podlegają zwrotowi. Żadne roszczenia o zwrot Opłat licencyjnych nie będą rozpatrywane w żadnych okolicznościach.

3D STUDIO PRODUCTION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM STRATY FINANSOWE, SZKODY WYNIKAJĄCE Z AWARII SERWERA LUB INNE STRATY.